Fryzury zima

Temat: Przyłącze wodne !!!
Witam 1 mb wykopu z przyłączem wodnym to około 150 zł/mb Przelicz sam. Cena, którą Ci oferują jest do przyjęcia. Przypilnuj tylko aby w tej cenie było wszystko 1. Protokół odbioru robót i od dostawcy mediów, 2. Inwentaryzacja powykonawcza geodecyjna. Będzie potzrebna przy    odbiorze końcowym budynku. (Cena mapki - inwentaryzacji powykonawczej    około 400-800 zł) Pozdrawiam Dariusz
Źródło: topranking.pl/1559/przylacze,wodne.phpTemat: Przyłącze wodne !!!
... Protokół odbioru robót i od dostawcy mediów, 2. Inwentaryzacja powykonawcza geodecyjna. Będzie potzrebna przy    odbiorze końcowym budynku. (Cena mapki - inwentaryzacji powykonawczej    około 400-800 zł) Ja jeszcze dodam od...
Źródło: topranking.pl/1559/przylacze,wodne.php


Temat: Kiedy potrzeba podpisów kominiarzy, elektryków, hydraulików i gazowników - pls help???
Rafał napisał(a): Jestem w końcowej fazie przeróbki domu, na którą to ze względu na zmianę elewacji i sposobu użytkownaia niektóych pomieszczeń dostałem pozwolenie na budowę. Wiadomo, że trzeba było a to ... protokol odbioru podpisany przez Ciebie i kierownika Na roboty zwiazane z wentylacja opinie kominiarza, a na przylacza i instalacje elektryczne pomiary wykonane przez osobe z uprawnieniami. Pozdrawiam Igus' BTW Oczywiscie jesli...
Źródło: topranking.pl/1559/kiedy,potrzeba,podpisow,kominiarzy.php


Temat: wymuszenie zrzeczenia sie odsetek ...
Witam Serdecznie! Coraz częściej spotykam się na budowach z takim procederem, że aby "zakończyć prace" (otrzymać protokół odbioru koncowy robót) i móc wystawić fakturę końcową za roboty, musze pisać oświadczenie że...
Źródło: topranking.pl/1855/wymuszenie,zrzeczenia,sie,odsetek.php


Temat: Wilanow-Bouygues La Lumiere-szukamy sąsiadów
- do 5 kwietnia 2013 r. Warunki płatności - płatności miesięczne na podstawie faktur VAT wystawianych na podstawie miesięcznego protokołu zaawansowania robót. Termin płatności - 30 dni kaucja gwarancyjna - 2,5% z możliwością zamiany na gwarancję bankową zwrot kaucji - 50% 30 dni po usunięciu usterek podanych w protokole odbioru, 50% po upływie okresu gwarancyjnego Gwarancja bankowa dobrego wykonania - 2,5% ceny kontraktowej Zwrot Gwarancji - 14 dni po przekazaniu końcowego świadectwa robót Kary umowne - limit kar 10% Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,46669719,46669719,Wilanow_Bouygues_La_Lumiere_szukamy_sasiadow.html


Temat: nowo powstające bloki Myśliborska - Targfort
wszystko- media, windy, zagospodarowany teren itd itd to wtedy to będzie prawdziwy protokół bo teraz to fikcja! I do tego dnia , który nie wiadomo kiedy będzie- odsetki narastają!!! Tak więc...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,93431818,93431818,nowo_powstajace_bloki_Mysliborska_Targfort.html


Temat: gwarancja
odbioru końcowego robót. Apropos - macie w umowie zapis o zatrzymaniu jakiejś kwoty z faktury tytułem zabezpieczenia gwarancyjnego?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,92621911,92621911,gwarancja.html


Temat: remont dachu
... Twoje zlecenie, to gwarancja powinna przysługiwać na podstawie umowy o roboty budowlane oraz końcowego protokołu odbioru. Faktura ma tu drugorzędne znaczenie. Będąc inwestorem, nie musisz się zatem martwić o faktury wykonawcy....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,83101576,83101576,remont_dachu.html


Temat: Wykonanie robót za poprzedniego właściciela
Wykonanie robót za poprzedniego właściciela Kupując mieszkanie w lipcu 2003 r. na nasze życzenie Wspólnota wystawiła pismo informujące o niezaleganiu poprzedniego właściela z opłatami z tytułu zaliczki na poczet kosztów zarządu ... 365 zł. W toku wyjaśniania sprawy okazało się, że jest to należność za roboty związane z montażem podzielników założonych zanim zostaliśmy właścicelami mieszkania (za 2002 r.) Wspólnota uzasadniła prawidłowość ściągnięcia należności tym, iż poprzedni właściciel podpisując uchwałę wyraził na to zgodę. Dodatkowo, zanim kupiliśmy mieszkanie, dokonano robót gazowych (również za poprzedniego właścieiela). Również obciążono nas kwotą robocizny 280 zł. Uzasadnienie było takie, że protokół końcowy technicznego odbioru robót wystawiony został z datą 12.08.2003, czyli w momencie kiedy staliśmy się właścicelami lokalu. Czy uzasadnienia Wspólnoty są zgodne z prawem? Czy mogą od nas egzekwować kwoty pieniężne za roboty za poprzedniego właściciela, mimo zapisu w akcie notarialnym?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28387329,28387329,Wykonanie_robot_za_poprzedniego_wlasciciela.html


Temat: umowa
powiadomienia o gotowości do odbioru!!!] par.4 pkt.3 Ostateczna cena lokalu zostanie ustalona w rozliczeniu końcowym i zawierać będzie zmiany wynikające: 3.1. z inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust.4 3.2. ze zmiany stawki VAT, o której mowa w ust.6, 3.3. ze zmian indywidualnych i robót dodatkowych, o których mowa w par.5 3.4. ostatecznego pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego i tarasu. Skreślono par. 4...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23456,21798416,21798416,umowa.html


Temat: III Aleja spóźniona już o półtora miesiąca
praca insepkora nadzoru nie polega na tym ,ze nie podpisuje odbioru końcowego . Inspektor jest obecny na budowie od przekazania placu budowy ,cały czas konrtoluje przebieg prac ,ze szczególnym uwzględnienim tzw, "prac zanikających ". I płaci za rzezywiscie , dobrze wykonany zakres robót . A okreslenie "płaci " odnosi się do tego ,ze podpisuje protokoł odbioru robót częsciowych ,który stanowi dla wykonawcy ... . I dlatego nie można było wtedy gdy okazało się,ze nie dotrzymuje terminów i partoli robotę go wywalić. BO nowemu nie było by czym płacic . A czy została jeszcze kasa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,69059607,69059607,III_Aleja_spozniona_juz_o_poltora_miesiaca.html


Temat: III Aleja do sądu?
jeszcze raz powtórze .dobra prAktyką insp.nadzoru a chyba taki musiał być na budowie i kto nim był ? jest nieprzepłacanie . Inspektor odbiera etap budowy .i podpisEM na protokole odbioru robót potweirdza ,ze jakoś wykonanych prac jest conajmniej dobra . Taki protokoł stanowi postawę do złozenia faktury VAT przez wykonawce . CZY TAK BYŁO ??? jEZELI POSZCZEGÓLNE ETPY BUDOWY BYŁY SUKCESYWNIE ODBIERANE ,ODBIÓR KOŃCOWY JEST FORMALNOSCIA> CZY TAK BYŁO ??? jezeli natomiast zdecydowno się płacic wykonawcy poszczególnie transze bez protokolu odbioru popełniono błąd w sztuce . i popełniono inne błędy : * przetarg ,w którym decydującym kryterium jest cena jest najgorszym kryterium.Dobry wykonawca miał robotę i nie musiał startować w przetargu na robotę do której będzie musiał dopłacic .uwzgledniając wzrost cen za materiały budowlane...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,69949708,69949708,III_Aleja_do_sadu_.html


Temat: budowanie bez rachunku
materiały płacimy sami, choć ze wzgledu na niższy VAT rachunek końcowy bedzie wystawiał wykonawca - sposób rozliczenia jest do ustalenia, jeśli nikt z założenia nie chce oszukać drugiej strony. Proszę pamietać, ... to 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót przez kierownika budowy. Jeśli wykonawca jest niekonfliktowy, można czasem mu przyspieszyć wypłate. Jak ognia unikać wykonawców, którym drugiego dnia ciężko zachorowało dziecko, żona , tesciowa i gwałtownie potrzebują zaliczki. moja rada - natychmiast wywalić. Dlatego na każdy etap robót trzeba mieć podpisaną umowę z terminami i karami.Nie należy za bardzo liczyć na zapłate kary...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,29214117,29214117,budowanie_bez_rachunku.html


Temat: Wykonanie robót za poprzedniego właściciela
r.) Wspólnota uzasadniła prawidłowość ściągnięcia > należności tym, iż poprzedni właściciel podpisując uchwałę wyraził na to > zgodę. > Dodatkowo, zanim kupiliśmy mieszkanie, dokonano robót gazowych (również za > poprzedniego właścieiela). Również obciążono nas kwotą robocizny 280 zł. > Uzasadnienie było takie, że protokół końcowy technicznego odbioru robót > wystawiony został z datą 12.08.2003, czyli w momencie kiedy staliśmy się > właścicelami lokalu. > Czy uzasadnienia Wspólnoty są zgodne z prawem? Czy mogą od nas egzekwować > kwoty pieniężne za roboty za poprzedniego właściciela, mimo zapisu w akcie > notarialnym? **** Takie działanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28387329,28387329,Wykonanie_robot_za_poprzedniego_wlasciciela.html


Temat: Brak wentylacji w garderobie
służby Saepid i Straż Pożarna (w zakładach pracy dodatkowo PIP) Dopiero po uzyskaniu pozytytwnego protokołu od w/w służb Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przychodzi na kontrolę i opiniuje budynek. Swoją drogą ciekawe ... dać oświadczenie iz budynek został wykonany zgodnie ze sztuką oraz projektem budowlanym. Jesli kierownik dał takie oświadczenie a Inspektor Nadzoru potwierdził, iz odebrał roboty to obaj Panowie moga być pociągnięci do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,95415,106112878,106112878,Brak_wentylacji_w_garderobie.html


Temat: Podsumowano koszty modernizacji ulicy Wolborskiej
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" SA. (Wartość robót dofinansowywanych w ramach *ZPORR to 1 469 127,66 PLN - koszty kwalifikowalne) Projekt obejmował wykonanie następujących robót na odcinku ulicy Wolborskiej długości 3772 ... kwietnia 2006 roku. Zakończenie robót Wykonawca zgłosił Inwestorowi w dniu 28 kwietnia 2006 roku, natomiast protokół odbioru końcowego robót podpisany został w dniu 8 maja 2006 roku. Bardzo fajnie, tylko niech...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,164,46239385,46239385,Podsumowano_koszty_modernizacji_ulicy_Wolborskiej.html


Temat: Niepopularne tematy - opłata adiacencka
... 2. Dzień sporządzenia protokółu odbioru końcowego robót jest tym, od którego należy liczyć stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury. Wydanie decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej może nastąpić nie wcześniej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,97,64607130,64607130,Niepopularne_tematy_oplata_adiacencka.html


Temat: Brawo Panie Premierze, brawo Panie Ministrze
cd. 10.Krzysztof Putra, obecny wicemarszałek Senatu z ramienia PiS, w dniu 28 września 2001 r. w Hryniewiczach, gdzie miała powstać nieczynna do dziś oczyszczalnia odcieku, podpisał protokół odbioru końcowego inwestycji. W ... [...] Przekazanie końcowe zamawiającemu i użytkownikowi nastąpi po zakończeniu rozruchu". Putra był prezesem miejskiej spółki Lech, która miała przejąć użytkowanie oczyszczalni. W dniu odbioru oczyszczalnia nie była w trakcie rozruchu, nie ... mógł uruchomić ostatnią transzę kredytu dla Arki (w wysokości 1,4 mln zł), którą można było wypłacić najpóźniej do 30 września. Protokół opisywał więc fikcję, a wszyscy, którzy go parafowali, potwierdzili nieprawdę. ... jeszcze od holery roboty. Śpieszmy się bo ludzie tak szybko odchodzą ...... ze stanowisk.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,67230422,67230422,Brawo_Panie_Premierze_brawo_Panie_Ministrze.html


Temat: MSM NOWY DOM 82
antywłamaniowe bez górnego dodatkowego zamka oraz bez wziernika. Po odbiorze końcowym poszczególnych budynków od wykonawcy: · Zostanie wymieniona tzw. wkładka zamka głównego · Zamontowany zostanie górny dodatkowy zamek · Do każdego z w/w zamków ... nabyli lokale na os. Milenium – kilka osób wniosło, aby na czas przekazywania lokali dla realizacji robót wykończeniowych zamontowany został zamek górny oraz docelowa wkładka w zamku głównym ( zamiast tzw. ... odbioru końcowego lokalu i przekazaniu go członkowi Spółdzielni winien się znaleźć zapis o zamontowaniu wkładki docelowej zamka głównego dodatkowego zamka górnego zaraz po przejęciu lokalu przez członka. Wymiana wkładki roboczej na docelową nastąpi przez dostawcę drzwi antywłamaniowych w ciągu 8-10 dni od daty protokółu. Czynności te winny być dokonane przez dostawcę drzwi antywłamaniowych w obecności członka Spółdzielni, gdyż klucze do zamka głównego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,3171234,3171234,MSM_NOWY_DOM_82.html


Temat: Corpores Lazurowa II szukam sąsiadów
... jako wsparcie merytoryczne, podczas odbioru robót remontowych. Przeciek może być zlikwidowany, a zjawisko korozji może postępować, dałeś dobry przykład działalności Zarządu i Administracji, po gwarancji my będziemy pokrywali wszystkie koszty napraw...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,8948383,8948383,Corpores_Lazurowa_II_szukam_sasiadow.html


Temat: uwaga asfalt już dzisiaj
protokołu odbioru robót. h)utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu §11 1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary ... przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0.2 % wynagrodzenia łnetto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, §13 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, 2.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. No i oczywiście najważniejsza sprawa o której pisałem. Dodatkowa grubość warstwy asfalty może być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy i wydłużenia terminu wykonania robót. Oczywiście na tym etapie iwestycji nie ma żadnych formalnych podstaw aby podejmować decyzję o zmianach konstrukcyjnych jezdni. Zmiany takie muszą być zatwierdzone przez projektanta i muszą wynikać z nieprzewidzianych warunków wykonania. §6 1.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: a)zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, b)pominąć jakieś roboty, c)wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia przedmiotu umowy, 2.Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,35936,53987040,53987040,uwaga_asfalt_juz_dzisiaj.html


Temat: Mazur i Jego pomysły
telewizji przemysłowej w budynku Urzędu Miasta w Kielcach, przy ul. Rynek 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca zał. Nr 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. § 2. 1. Za roboty określone w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 302.364,26 brutto. Kwota ... § 1, wynikające wprost z kosztorysu ofertowego oraz wszystkie roboty niezbędne do wykonania i odbioru robót. 3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. § 3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 ... przez Projektanta obejmował będzie: 1) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, 2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu, możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych, 4) czuwanie by zakres wprowadzonych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,17627682,17627682,Mazur_i_Jego_pomysly.html